Vormingen op maat

ISB biedt ook in 2021 vormingen op maat aan. 

Hieronder vind je een overzicht van de vormingen die je kan aanvragen met jouw gemeente of sportregio! 

 

Wens je meer informatie of wil je deelnemen?

Neem contact op met Jan Inghels via jan.inghels@isbvzw.be of via 03/780.91.0.

  • Verdieping - Intergemeentelijke samenwerking

  Een intergemeentelijke samenwerking opzetten neemt tijd in beslag. Hoe kan je in een overleg met enkele gemeenten stappen vooruit zetten naar samenwerking? ISB biedt een stappenplan en faciliteert de eerste stappen van het proces tot samenwerking.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportbeleid


  Info
  Met vertegenwoordigers van minstens 2 gemeenten die willen samenwerken.


  Duur
  2 uur

   

  Voorwaarde
  Aanwezigheid van schepen(en) en/of algemeen directeur, diensthoofden of departementshoofden naast de sportambtenaren.

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 2 sessies dit najaar).

   

 • Verdieping - Tips en tricks beleidsplanning

  In deze workshop van een dag gaan we aan de slag met de SWOT-analyse en de SWO-ART, doelstellingen, actieplannen en indicatoren. We frissen de essentie op, geven heel concrete tips en tricks hoe je individueel of in team hiermee aan de slag kan gaan én we doen oefeningen toegepast op je eigen situatie.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportbeleid


  Info

  Bij het op maat aanbod van deze workshop kunnen extra accenten gelegd worden op bv. de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen of het doorvertalen van het algemeen gemeentelijk meerjarenplan naar sport.

   

  Duur
  3 uur

   

  Voorwaarde
  Minimum 10 deelnemers

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping.

   

 • Begeleidingstraject - Besturen met een visie voor professionals

  Als we clubs willen wapenen voor de toekomst dan zal onze ondersteuning vanuit de gemeente daarbij moeten aansluiten. Voor gemeenten en steden die een hedendaagse kijk op de rol van verenigingsondersteuner wensen.

  Begeleidingstraject

  Thema

  Mijn sportbeleid


  Info
  Tijdens deze meerdaagse opleiding trainen we de professionals als adviseur in de sportsector, we verdiepen hen in het hedendaags besturen van een sportvereniging, het strategisch speelveld van de sportprofessional, observatie-, presentatie- en gesprekstechnieken en verandermanagement.

   

  Voorwaarde
  Minimum 8 deelnemers

   

  Kostprijs
  Meer info via hanne.neirynck@isbvzw.be

 • Begeleidingstraject - Bepaal de toekomstvisie van jouw regiowerking

  Aan de hand van een vierdaags traject word je ondergedompeld in de 5 bouwstenen van ISB. Samen met collega’s ga je aan de slag om de toekomstvisie voor jouw regio te bepalen. Welke accenten leg je de komende legislatuur vanuit de regio?

   

  Hoe werk je samen aan sportinfrastructuur, sportclubondersteuning, sportpromotie en burgerparticipatie?

  Begeleidingstraject

  Thema

  Mijn sportbeleid


  Info

  Tijdens de vier halve dagen van dit traject maken we a.d.h.v. vernieuwde vergadertechnieken en actieve oefeningen samen een plan voor jullie regio of burensportdienst.

   

  Voorwaarde
  Deelname met volledige regio of burensportdienst

   

  Kostprijs
  500 euro per aangevraagd traject

 • Verdieping - Ik kies voor advies

  De aanpak van burgerparticipatie en adviesraden staan hoog op de agenda bij heel wat lokale besturen. Voortaan krijgen gemeenten nog meer autonomie in hoe ze de inspraak van de burger zullen bepalen. Zijn we goed bezig via onze traditionele sportraden of willen we een nieuwe schwung en aanpak rond burgers betrekken bij het beleid?

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportbeleid


  Info

  In deze opleiding krijg je a.d.h.v. animaties, praktijkverhalen en modeldocumenten concrete handvaten om jouw adviesverlening en inspraak te verbeteren. Ideeën en acties worden uitgewisseld voor de adviesverlening binnen jouw gemeente.

   

  Duur
  3 uur

   

  Voorwaarde
  Minimum 3 gemeenten

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 2 sessies dit najaar).

   

 • Introductie / Verdieping / Begeleidingstraject - Bouwen aan jouw buurtsportbeleid

  We helpen je verder met de meest geschikte producten uit ons specifi eke buurtsportaanbod. Kies zelf welke ondersteuningsvorm het best past voor jouw gemeente.

  Introductie

  Thema

  Mijn sportbeleid


  Info

  De meest ideale ondersteuning als je dienstoverschrijdend wil (her)starten met Buurtsport. Kom tot een gemeenschappelijke visie en praktische aanpak. Samen maken we helder wat je met de methodiek Buurtsport kan bereiken. Aanbod zowel voor gemeenten als (kleine) steden, zowel voor ervaren als voor starters.

   

  Duur
  2 uur

   

  Kostprijs
  Geen lesgeverskost (maximaal 4 sessies dit najaar)

  Verdieping

  Info

  Samen met collega-diensten zoals jeugd, vrije tijd, onderwijs, welzijn en integratie kijken we hoe jullie samen echt tot die volgende stap komen. Puzzelen aan een op maat gemaakte organisatiestructuur van de werking en analyse van de huidige situatie. Kortom, samen de blik voorwaarts wenden!

   

  Duur
  Halve dag

   

  Kostprijs
  Geen lesgeverskost (maximaal 3 sessies dit voorjaar)

  Begeleidingstraject

  Info

  Het Expertisecentrum Buurtsport stimuleert de lokale uitwisseling van begeleiders en/of jongeren die actief zijn in Vlaamse en Brusselse buurtsportwerkingen. Learning by doing: begeleiders en/of jongeren geven kennis, ervaring en praktijken aan elkaar door in een groep van een 8-tal werkingen. Natuurlijk met voldoende aandacht voor jullie eigen inbreng. In samenspraak streven we ernaar om 2 keer per jaar samen te komen. Wij creëren het frame, jullie creëren mee de vorm en de inhoud!

   

   

  Kostprijs
  Geen lesgeverskost. Meer info via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Introductie / Verdieping - De impact van je lokaal sportbeleid verhogen

  Je voelt aan dat jouw (buurt)sportproject ‘werkt’, maar je ervaart ook dat het moeilijk is om de maatschappelijke impact ervan aan te tonen? Dan is het tijd om de ‘impact’- bril op te zetten. We reiken je handvaten aan om je project of beleid zo te omschrijven dat het duidelijk is op welk probleem je een antwoord biedt en zo de beoogde impact concreet en tastbaar te maken.

  Introductie

  Thema

  Mijn sportbeleid


  Info

  We geven je de beginselen van impactgericht denken mee en illustreren dit met voorbeelden. Enkele korte oefeningen zetten je op weg.

   

  Duur
  1 of 2 uur

   

  Kostprijs
  200 euro per aangevraagde introductie (maximaal 2 sessies dit voorjaar)

  Verdieping

  Info

  We gaan in op de verschillende stappen van het proces van impactevaluatie. Met een reeks oefeningen en voorbeelden brengen we dit meteen in de praktijk.

   

  Duur
  3 uur

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 2 sessies dit najaar)

 • Begeleidingstraject - Impact-labo: aan de slag met de Impact Wizard

  Je voelt aan dat jouw Buurtsportinitiatieven ‘werken’, maar je ervaart ook dat het moeilijk is om dit aan te tonen? Stap dan mee in dit begeleidingstraject waarin we samen aan de slag gaan met de Buurtsport Impact Wizard. Het resultaat? Je realiseert meer impact met je Buurtsportwerking. Bovendien is die impact nu ook zichtbaar, waardoor je beter kunt communiceren wat je bereikt hebt.

   

  De Buurtsport Impact Wizard is een online tool van de Sociale Innovatiefabriek die samen met het Expertisecentrum Buurtsport en VUB op maat van Buurtsport gemaakt is. De wizard schotelt je op het juiste moment de juiste uitdagende vragen en opdrachten voor, aangevuld met herkenbare suggesties en voorbeelden. Op basis van jouw antwoorden word je naar de – voor jou – volgende stap gegidst. De begeleiding en feedback van de procesbegeleiders en ervaringsuitwisseling met de andere deelnemers zorgen ervoor dat de impactmicrobe je niet loslaat en je het proces volledig en kwaliteitsvol doorloopt.

  Begeleidingstraject

  Thema

  Mijn sportbeleid


  Info

  Tijdens 4 sessies neem je met de Impact Wizard een concreet project onder handen.

   

  Kostprijs
  150 euro per deelnemer voor ISB-leden.

  Ben je kandidaat? Laat het weten aan hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Verdieping - Openstellen van schoolsportinfrastructuur

  Wil je een workshop organiseren rond het openstellen van schoolsportinfrastructuur samen met scholen, of samen met enkele andere gemeenten, dan helpen we je graag verder. We gebruiken hierbij het praktijkhandboek ‘Openstellen van schoolsportinfrastructuur’ als leidraad om alle aspecten van openstellen te bespreken.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportinfrastructuur


  Info

  In de workshop krijg je verzamelde tips, ervaringen en voorbeelddocumenten waarmee je sterke samenwerkingen kan opzetten die tot win-winsituaties leiden. Het praktijkhandboek ‘Openstellen van schoolsportinfrastructuur’ is inbegrepen.

   

  Duur
  3 uur

   

  Voorwaarde
  Minimaal een gemeente en school (of meerdere scholen) aanwezig van 1 gemeente, of 5 verschillende gemeenten

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 2 sessies dit najaar)

   

  CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75

 • Verdieping - Veiligheid en evacuatie in sportinfrastructuur

  Iedereen vindt het vanzelfsprekend om te sporten in een veilige sportinfrastructuur. Hoe we die veiligheid het best aanpakken, lijkt helemaal niet zo logisch en doorzichtig. Heel wat wetgevingen hebben betrekking op de sportinfrastructuur, heel wat onderhoud is verplicht, noodzakelijk, wenselijk of aan te raden.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportinfrastructuur


  Info

  We bespreken de verschillende wetgevingen die van toepassing zijn in de sporthallen. Zo krijg je een overzicht waar je sporthal aan moet voldoen. Aansluitend bekijken we ook hoe je een veilige infrastructuur kunt opvolgen in de praktijk en besteden we aandacht aan de evacuatie van je sportaccommodatie.

   

  Duur
  6 uur

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Verdieping - Schoonmaak in sportinfrastructuur

  Sportinfrastructuur schoonmaken vraagt om een specifieke aanpak. Daarom ontwikkelde ISB speciaal voor de lokale sportsector schoonmaakmodules. Deze vorming is bedoeld voor uitvoerenden in de schoonmaak die met professioneel onderhoud te maken hebben in een sporthalomgeving. Tijdens de training worden theorie en praktijkvoorbeelden in verschillende domeinen uitgediept.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportinfrastructuur


  Info

  Er zijn 7 keuzemogelijkheden met o.a. basiscursussen hygiëne of praktijk tot praktijkcursus professionele schoonmaak of ergonomie in de schoonmaak van sporthallen en zwembaden.

   

  Duur
  3 uur

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

   

 • Verdieping - Behaal je BA4-attest voor elektrische installaties in sportinfrastructuur

  De focus ligt op het werken aan elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan. In deze opleiding leer je welke werkzaamheden door wie mogen uitgevoerd worden met een onderscheid tussen de ‘gewaarschuwden’ (BA4) en de ‘vakbekwamen’ (BA5). Volgende thema’s komen aan bod: motivatie veilig werken, wetgeving, herkennen van elektrische risico’s, oplossen van risico’s en veilig werken aan installaties.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportinfrastructuur


  Info

  Na het volgen van deze dag ontvang je een attest BA4. Dit is dus GEEN technische opleiding, maar een veiligheidsopleiding.

   

  Duur
  5 uur

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Introductie / Verdieping - 8 richtlijnen voor een open sportpark

  Hoe kan je jouw sportieve ruimte door nog veel meer mensen laten gebruiken dan nu het geval is? Gedeeld gebruik met jeugdverenigingen, meerdere sportclubs of de aanleg van recreatieve loop- en wandelpaden … Het zijn maar enkele voorbeelden van een meer publieke sportieve ruimte. En daar willen we toch wel naar toe. Verenigingen moeten hun ogen openen voor een gedeeld gebruik met andere clubs en organisaties. Maar ook nadenken over welke rol deze site kan spelen voor de inwoners van de gemeente.

  Introductie

  Thema

  Mijn sportinfrastructuur


  Info

  We overlopen in een uur de richtlijnen voor een open sportpark. Het is dan vooral gericht op een groter gemeentelijk sportpark, maar er zijn zeker ook voor de kleinere clubsites verbetervoorstellen mogelijk.

   

  Duur
  1 uur

   

  Kostprijs
  200 euro per aangevraagde introductie (maximum 2 in het najaar)

  Verdieping

  Info

  Na een uurtje toelichting over de richtlijnen gaan we ook zelf 1.5 uur aan de slag op basis van een plan van je eigen site. In overleg met collega’s kan je nadenken over quickwins en grotere ingrepen.

   

  Duur
  2.5 uur

   

  Voorwaarde
  Minimaal 4 gemeenten.

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 2 sessies dit najaar).

   

 • Begeleidingstraject - Maak een lokaal sportinfrastructuurplan

  Al eens nagedacht over hoe de sportinfrastructuur in jouw gemeente moet evolueren?

   

  Een nieuwe legislatuur kan ook het begin betekenen van nieuwe ontwikkelingen in de sportinfrastructuur van je gemeente. Kiest het bestuur de weg van centralisatie op een sportsite of decentralisatie in de buitenwijken? Ken je de noden van clubs, maar ook van individuele sporters? Wil de schepen inzetten op buiteninfrastructuur voor individuele gebruikers of kiest die voor een nieuwe indoorsporthal? Beweegplekken aanduiden, tendensen opvolgen ...

   

  Passen al deze keuzes in een algemeen ruimtelijk beleid van de gemeente en in de tendens om inwoners dicht bij huis te laten bewegen, jong en oud? We maken ruimte voor uitwisseling met collega-gemeenten en concrete uitwerking van je lokaal masterplan, geïnspireerd door andere voorbeelden en experten, gebaseerd op een stappenplan. De tijd is rijp voor een masterplan sportinfrastructuur met een visie naar 2030!

  Begeleidingstraject

  Thema

  Mijn sportinfrastructuur


  Info

  Het volgende nieuwe traject start ten vroegste in het najaar 2021. Ben je kandidaat? Laat het weten aan hanne.neirynck@isbvzw.be.

   

  Kostprijs
  350 euro per deelnemer voor een traject van 1,5 jaar (5 bijeenkomsten met procesbegeleiding)

 • Verdieping - Aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in zwembaden

  Op vraag van verschillende beheerders helpt deze vorming al het zwembadpersoneel bij het inschatten van specifi eke incidenten die zich in het zwembad kunnen voordoen. Op welke verschillende manieren kunnen ze reageren zodat ze kordaat durven ingrijpen wanneer dat nodig is, maar ook niet overreageren als dat nog niet nodig is?

   

  Volgende situaties komen aan bod in de vorming: enkele jongeren blokkeren de wildwaterbaan en vallen anderen lastig, ongepast gedrag in de kleedkamers, redders worden uitgescholden door een groepje jongeren, enkele jongens fluiten op onrespectvolle manier een meisje na dat hen passeert, een man kijkt tussen de benen van een vrouw terwijl hij achter haar zwemt ...

   

  Net zoals in de reguliere ‘Sport met Grenzen’ vorming komt het vlaggensysteem aan bod en leert het zwembadpersoneel om te gaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

  Verdieping

  Thema

  Mijn zwembad


  Info

  Voor zwembadbeheerders, lesgevers, redders, balie- en poetspersoneel.

   

  Kostprijs
  Meer info via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Verdieping - Inzicht in al je bezoekers

  Je probeert elke dag om iedere bezoeker klantvriendelijk te ontvangen en een aangename zwemervaring aan te bieden. Een keer gaan zwemmen is voor iedereen haalbaar, dus komen er heel wat verschillende bezoekers langs.

  Verdieping

  Thema

  Mijn zwembad


  Info

  We brengen je in contact met enkele profielen die ook bij jou over de vloer komen. Denk bv. aan Carine, 40 jaar, leeft in armoede. Of Mathijs de triatleet die in de buurt is voor zijn werk. We staan stil bij ieders specifieke noden en verwachtingen. Sommige bezoekers kennen het klappen van de zweep, voor anderen is jouw zwembad een nieuwe omgeving. Slaag jij er elke dag in om met jouw team iedereen helemaal wegwijs te maken? Ook als je daarbij handen en voeten moet gebruiken?

   

  Duur

  2 uur

   

  Kostprijs
  250 euro per aangevraagde verdieping.
  Meer info via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Begeleidingstraject - Noodprocedures in zwembaden

  Goed uitgewerkte noodprocedures die op het moment van de waarheid werken, zijn onontbeerlijk en zelfs verplicht. Iedereen is zich hiervan bewust, maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig. Werken de bestaande noodprocedures echt in een noodsituatie? Hoe kan je ze verbeteren? Hoe weet je of alle medewerkers ze kennen en hoe kan je ze inoefenen? Op deze vragen bieden we je een antwoord.

  Begeleidingstraject

  Thema

  Mijn zwembad


  Info

  Tijdens 3 sessies krijg je handvaten aangereikt om de noodprocedures in jouw zwembad aan te pakken. De feedback en ervaringsuitwisseling zorgen voor praktische input en een oefendag maakt alles concreet.

   

  We starten een traject op zodra we 8 geïnteresseerden hebben. Laat je interesse blijken door een mailtje te sturen naar marjolein.vanpoppel@isbvzw.be en maak collegazwembaden warm om mee aan te sluiten zodat het traject kan starten!

   

  Begeleiding op maat i.s.m. Poolguards:
  Je bestaande noodprocedures worden op papier geëvalueerd en samen met jou worden er nieuwe noodprocedures op maat van jouw zwembad opgesteld.

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag en meer info via marjolein.vanpoppel@isbvzw.be.

 • Verdieping - Brevetafnemer

  Fred Brevet deelt intussen overal brevetten uit. Maar de nieuwe elementen zorgen vaak voor extra vragen, uitleg of een praktische benadering voor afname. Via deze module willen we aan promotoren of lesgevers inzicht geven in de vaardigheden op de waterveiligheidsbrevetten en de methodiek om de brevetten af te nemen. De opleiding bestaat uit een theorie en praktijkmoment van telkens 2 uur.

  Verdieping

  Thema

  Mijn zwembad


  Duur
  2 uur

   

  Kostprijs
  60 euro voor ISB-leden.

   

 • Begeleidingstraject - Samen met andere ‘Fredbrevetzwembaden’ aan de slag

  De leerlijn zwemmen werd 3 jaar geleden geïntroduceerd en streeft ernaar om alle kinderen in Vlaanderen waterveilig te maken. Hierbij is de doelstelling om eerst te focussen op waterveiligheid, en dan pas op een genormeerde slag zoals rugslag, crawl of schoolslag. Dat vraagt om een andere organisatie en communicatie, intern met lesgevers, maar ook naar scholen, clubs en vooral ouders.

  Begeleidingstraject

  Thema

  Mijn zwembad


  Info

  We werken samen met jullie concreet enkele stappen of methodieken uit om zowel op inhoudelijk, organisatorisch als communicatief vlak de leerlijn en jullie zwemschool naar een hoger niveau te brengen. Het traject duurt 4 keer een halve dag.

  Locatie in samenspraak met deelnemende zwembaden.

   

  Duur
  2 uur

   

  Voorwaarde
  Minimum 4 zwembaden die minstens 1 jaar actief bezig met de leerlijn.

   

  Kostprijs
  Meer info via hanne.neirynck@isbvzw.be.

   

 • Verdieping - Didactische bijscholing leerlijn zwemmen

  Lesgevers willen met de nieuwe leerlijn aan de slag. Maar hoe pak je dit aan? Is de aanpak werkelijk zo verschillend van vroeger of kan je met eenvoudige ingrepen de nieuwe leerlijn ook in jouw zwemlessen integreren? Veel zwembaden passen de nieuwe leerlijn al toe, andere zwembaden willen de nieuwe leerlijn lanceren.

   

  Om aan alle partijen de nodige achtergrond en oefenstof aan te reiken, bieden we 4 modules aan:

  • Waterwennen voor beginnende lesgevers
  • Waterwennen voor gevorderde lesgevers
  • Naar het brevet otter
  • Naar het brevet orka

   

  Verdieping

  Thema

  Mijn zwembad


  Info

  Kies op welk niveau jouw zwembad of regio extra ondersteuning kan gebruiken. Een module bestaat uit 2 uur theorie en 2 uur praktijk, waarin je de nieuwe leerlijn leert kennen en toepassen met oefeningen. Bovendien wordt ook de link gelegd met de zwembrevetten en de opbouw naar die bepaalde brevetten toe. Geschikt voor lesgevers, redders, zwembadbeheerders, leerkrachten, enz.

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Verdieping - Zwemstijlen: kiezen voor rugslag, schoolslag of crawl?

  Deze workshop richt zich tot lesgevers van kinderen tussen 4 en 8 jaar. Hij is opgebouwd rond de meest recente leerlijn/methode van drie genormeerde zwemslagen (rugslag, crawl, schoolslag), inclusief basis foutenanalyse en -remediëring. Gekoppeld aan de toepassing van deze leerlijnen, maken we ook een praktische vertaling van de 'opleidingsvisie' van de Vlaamse Zwemfederatie naar de dagelijkse zwembadpraktijk: wat is de ideale structuur en opbouw van mijn zwemschool, gekoppeld aan de ISBzwembrevettenlijn?

  Verdieping

  Thema

  Mijn zwembad


  Info

  Deze theoretische opleiding is ideaal voor zwembaden die al met de nieuwe leerlijn werken en het totaalproject willen vervolledigen/verbeteren

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

   

 • Verdieping - Lessen ‘Start to Crawl’ in je zwembad?

  Organiseer je al Start to Swim in je zwembad, maar ben je klaar voor de volgende stap? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou of je medewerkers. Samen met de Vlaamse Zwemfederatie werkten we een opleiding uit waarbij je te weten komt hoe je Start to Crawl kan opzetten, maar ook crawl conditie en crawl vervolmaking.

  Verdieping

  Thema

  Mijn zwembad


  Info

  De Zwemfederatie maakt je wegwijs in de aanpak, de vooropgestelde aantal lessen en lesfiches en zo is de opleiding dus geschikt voor zowel zwembadcoördinatoren als lesgevers die er in de praktijk mee aan de slag moeten. Je bereikt een nieuwe doelgroep en je werkt mee aan de doelstelling ‘levenslang zwemmen’.

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Verdieping - Brede kijk op sportclubondersteuning

  Maken we nog verschil met subsidies bij de sportclubs? Of belonen we alleen maar wat er altijd al is? Moeten we actiever clubs rond de tafel brengen om kennis te laten uitwisselen? Is een kijk-en-luisterverhaal op de AV van de sportraad nog van deze tijd? Is het de taak van de gemeente om in zetten op gediplomeerde jeugdtrainers of focussen we ook op andere thema’s?

   

  Met deze opleiding trachten we een bredere kijk op sportclubondersteuning te krijgen aan de hand van diverse good practices uit Vlaanderen en het subsidiebeleid onder de loep te nemen.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportclubondersteuning


  Info

  Idem als de introductie maar meer ruimte voor uitwisseling en discussie met collega’s.

   

  Duur
  Halve dag of volledige dag.

   

  Voorwaarde

  Minimum 3 deelnemende gemeenten

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 5 sessies dit najaar)

 • Verdieping - Samenwerking faciliteren bij sportclubs

  Sportclubs goed laten samenwerken is de droom van iedere dienst. Maar hoe pak jij dit nu aan vanuit de gemeente? Doe inspiratie op en versterk jouw competenties als facilitator rond samenwerking.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportclubondersteuning


  Info

  In deze opleiding bieden we tips en tricks die we opdeden in een begeleidingstraject van ISB.

   

  Duur
  3 uur

   

  Voorwaarde

  Minimum 3 deelnemende gemeenten.

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 2 sessies dit najaar).

   

 • Begeleidingstraject - Vormingstweedaagse sport en armoede

  ISB en het netwerk tegen armoede tonen je samen met ervaringsdeskundigen de wereld van mensen in armoede. Tijdens deze 2-daagse word je a.d.h.v. getuigenissen ondergedompeld in de wereld van sport en armoede. Je krijgt de nodige achtergrond om er in jouw gemeente mee aan de slag te gaan. Een aanrader voor iedereen die een extra inspanning wil doen voor deze doelgroep.

  Begeleidingstraject

  Thema

  Mijn sportpromotie


  Duur
  2 dagen

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Verdieping - Activeer je plan!

  Nood aan actie en inspiratie om kansengroepen te doen sporten en bewegen? De ISB-toolbox ‘Iedereen Kan Spelen’ bevat een combinatie van ijsbrekers, vergadertechnieken, brainstormversterkers … en levert jou en je collega’s een krachtdadig gemeenschappelijk actieplan op.

   

  Dit is de manier bij uitstek om vanuit meerdere diensten en organisaties tot 1 echt concrete actie te komen.

  Verdieping

  Thema

  Mijn sportpromotie


  Info

  We garanderen na deze dag een stappenplan om de gezamenlijke actie echt te realiseren. ISB biedt deze begeleiding aan samen met De Aanstokerij.

   

  Duur
  6 uur

   

  Voorwaarde
  Aan te vragen binnen de gemeente met verschillende diensten / partners (jeugd, vrije tijd, welzijn, gezondheid, … ).

   

  Kostprijs
  600 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 3 sessies per jaar).

 • Online opleiding - Ik kies voor advies

  De aanpak van burgerparticipatie en adviesraden staan hoog op de agenda bij heel wat lokale besturen. Voortaan krijgen gemeenten nog meer autonomie hoe ze de inspraak van de burger zal bepalen.

   

  Zijn we goed bezig via onze traditionele sportraden of willen we een nieuwe schwung en aanpak rond burgers betrekken bij het beleid?

   

  Meer info: www.bit.ly/ikkiesvooradvies

   

  Thema

  Online opleidingen

 • Online opleiding - Sport en armoede

  Steeds meer mensen krijgen met armoede te maken. ISB maakt je graag wegwijs in het thema, zodat ook jij kansen kan geven aan mensen in armoede die aan sport willen doen.

   

  Meer info: www.isbvzw.be/sportenarmoede

   

  Thema

  Online opleidingen

 • Online opleiding - Omgaan met opvallend gedrag

  Hoe kan je bepaalde vormen van opvallend gedrag herkennen en hoe kan je er gepast mee omgaan? Deze online cursus wil buurtsportmedewerkers, sportpromotoren, trainers en sportlesgevers laten kennismaken met opvallend gedrag zoals autismespectrumstoornis en ADHD. Aan de hand van het 4G-model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag) en de basis van enkele opvoedingsvaardigheden geven we aan hoe we met opvallend gedrag kunnen omgaan tijdens een sportactiviteit.

   

  Meer info: www.isbvzw.be/omgaanmetopvallendgedrag

   

  Thema

  Online opleidingen

 • Verdieping - Afwegingskader beheersvormen sportinfrastructuur

  AGB, PPS, subsidies aan clubs of scholen, gemeentelijk beheer of intergemeentelijk werken … geen eenvoudige keuze bij de realisatie en exploitatie van sportinfrastructuur. Diverse juridische, fi scale of beleidsafwegingen moeten gemaakt worden in functie van een optimaal sportinfrastructuurbeleid. Gebruik het afwegingskader van ISB met 12 hulpvragen.

  Verdieping

  Thema

  Werking van mijn sportdienst


  Info

  In deze workshop krijg je toelichting bij de mogelijke realisatie- en exploitatievormen en kan je de 12 vragen toepassen op je eigen situatie. Ga huiswaarts met een zicht op de voor jouw situatie best passende vormen.

   

  Duur
  3 uur

   

  Voorwaarde
  Geen juridische kennis nodig. Minimum 4, maximum 7 gemeenten uit een regio of gelijkaardige gemeenten.

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 2 sessies dit najaar).

 • Verdieping - Klantgerichtheid in je sportinfrastructuur

  Klantgericht optreden is ook in een gemeentelijke context van groot belang. Klanten worden veeleisender, maar vooral wil de gemeente zélf dat zijn diensten optimaal worden aangeboden aan haar inwoners. Meer dan ooit wordt gemeentepersoneel aangesproken op hun attitude en omgang met klanten.

  Verdieping

  Thema

  Werking van mijn sportdienst


  Info

  Beide verdiepingen zijn aan alle groepen van werknemers gericht. Bij deze 6 uur durende opleidingwordt er ruimere aandacht besteed aan lichaamstaal, attitude en assertief communiceren.

   

  Duur
  3 uur of 6 uur

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Verdieping - Jouw lokaal sportbeleid ecosportief

  Sportinfrastructuur en sportieve evenementen zijn vervuilers van het milieu. Tenminste als niemand bewust werkt rond energievriendelijke maatregelen en duurzame afspraken. Ook in kader van het burgemeestersconvenant, kan je vanuit sport echt een verschil maken. En clubs mee krijgen in het verhaal, vormt ook een echte uitdaging.

  Verdieping

  Thema

  Werking van mijn sportdienst


  Info

  Samen met een team vanuit je eigen gemeente dompelen we je in deze workshop eerst onder in de thema's die voor sportdiensten relevant zijn op vlak van duurzaamheid. We werken concreet met je eigen gemeentelijke ploeg voor concrete acties in jouw gemeente, maar ook uitwisseling is belangrijk met andere (regio)gemeenten.

   

  Duur
  3 uur

   

  Voorwaarde
  4 gemeenten uit 1 regio – elke gemeente met een eigen team (sportfunctionaris en/of sportpromotor, duurzaamheidsambtenaar en/of collega’s van milieu en ruimtelijke ordening).

   

  Kostprijs
  300 euro per aangevraagde verdieping (maximaal 2 sessies dit najaar).

 • Verdieping - De wondere wereld van Google Drive

  Google Drive kan het best omschreven worden als een online variant van Office. Er kunnen documenten, spreadsheets, presentaties aangemaakt, opgeladen en bewerkt worden. Documenten kunnen nooit verloren gaan, kunnen overal ter wereld met om het even welke PC of smartphone geraadpleegd worden en bestanden kunnen door verschillende gebruikers worden gedeeld en bewerkt, en dit zelfs gelijktijdig!

  Verdieping

  Thema

  Werking van mijn sportdienst


  Info

  Leer met je sportdienst of regio met Google Drive werken. Hoe stel je online enquêtes op en wat met het afnemen en automatisch verwerken? Welke toepassingen zijn er nog? Leer alle tips en tricks om alle documenten altijd en overal te raadplegen en delen.

   

  Duur
  3 uur

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • Verdieping - Omgaan met verbale agressie

  Agressie op het werk wordt steeds meer ervaren door redders, zaalwachters, onthaalmedewerkers ... Het is voor medewerkers niet altijd gemakkelijk om hiermee om te gaan. Ze moeten bovendien niet alleen dagelijks kunnen anticiperen op allerlei situaties, ze zien er ook op toe dat verschillende regels door alle bezoekers worden nageleefd. Bij het omgaan met ‘moeilijke’ personen is het de reactie van de medewerkers die de situatie kan ontmijnen of de tegenpartij kan kalmeren en verdere escalatie kan vermijden.

  Verdieping

  Thema

  Werking van mijn sportdienst


  Info

  In deze sessie leer je wat agressie is, welke vormen en wat de oorzaken zijn. Hoe ermee om te gaan, leer je in een combinatie van theorie en rollenspel! De opleiding wordt afgestemd op de doelgroep.

   

  Duur
  6 uur

   

  Kostprijs
  Prijs op aanvraag via hanne.neirynck@isbvzw.be.

 • ShareDelen
 • Afdrukken