Vacatures in de sportsector

Je vindt hier een overzicht van vacatures in het (lokale) sportlandschap. Het gaat om jobaanbiedingen bij sportdiensten, bij andere overheidsinstanties, bij overheids- of private sportcentra of zwembaden, bij sportfederaties ... Deze vacatures worden verzameld op basis van www.vacature.bewww.jobat.be, www.vdab.bewww.sportcareers.be en meldingen van gemeenten, sportcentra, diverse instanties ...

 

Je wil een vacature bekendmaken via deze website? Bezorg je jobaanbieding aan secretariaat@isbvzw.be.

 

Ben je specifiek op zoek naar een sportlesgever voor één van je sportlessen op de sportdienst of in de sportclub, dan kan je beter terecht op www.sportlesgever.com, via de Sportvacaturedatabank van de Vlaamse Trainersschool of via Sportwerk Vlaanderen


Per vacature vind je hier respectievelijk de functie, de plaats en de uiterste sollicitatiedatum. • Vac: Redder - Middelkerke - asap

  De zwemclub van Middelkerke is op zoek naar een redder voor onze zwemschool.

  Het gaat om een vervanging voor een jaar, op maandag van 16.30-18.30 uur, via vrijwilligersvergoeding in het zwembad van Middelkerke.

  Start op 11 september 2017.

   

  Interesse?

  Mail naar griet_vanhove@hotmail.com.

   

 • Vac: Redder/toezichter/kassier - Kontich - 22.09.2017

  Het gemeentebestuur , Autonoom Gemeentebedrijf Kontich en OCMW van Kontich werken samen aan een warme, dynamische en aantrekkelijke leefgemeenschap. Op een open wijze bouwen we een klantvriendelijke, sociale en efficiënte dienstverlening uit. Zo versterken we onze vele troeven die bijdragen tot het welzijn van elke burger en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

   

  In dit kader gaan wij over tot de aanwerving in contractueel verband van een

  1 redder/toezichter/kassier D1-D3 (m/v)– 38u/week

   

  Aanwervingsvoorwaarden

  • geen nationaliteitsvereiste
  • houder zijn van het hoger reddersbrevet erkend door het bevoegde ministerie en uitgereikt door de Vlaamse trainersschool;
  • het brevet EHBO (minimaal Rodekruishelper) na de indiensttreding behalen.
  • Je slaagt voor de selectieproeven. Deze selectieproeven gaan door op zondag 15 oktober 2017 in het gemeentelijke zwembad “de Nachtegael” Duffelsesteenweg 145 2550 Kontich.

  Wij bieden

  • Een boeiende en afwisselende functie in een stabiele gemeentelijke organisatie
  • Een salaris op niveau D1-D3 1.854,69 euro bruto maandloon
  • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en aansluiting bij sociale dienst

  Kandidaatstelling
  Je gemotiveerde kandidatuur en je curriculum vitae bezorg je tegen ten laatste 22 september 2017. Dit kan via e-mail aan personeel@kontich.be of per schrijven gericht aan het gemeentebestuur Kontich, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich.
  Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar.

   

  Meer inlichtingen
  Uitgebreide aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en examenprogramma vind je op de gemeentelijke website (www.kontich.be) of kan je bekomen bij de personeelsdienst (03/450.78.51/53, personeel@kontich.be).

 • Vac: Deskundige sport - Ninove - 11.09.2017

  Functiebeschrijving

  • De deskundige sport coördineert de organisatie en de werking van een deel van de dienst en het zwembad (op 1 locatie). De coördinatie moet kaderen binnen de doelstellingen en is gericht op een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening aan de Ninoofse bevolking.
  • Hij/zij geeft uitvoering aan de beslissingen met betrekking tot de stad Ninove en het AGB Ninove. Hiertoe rapporteert hij/zij rechtstreeks aan het diensthoofd sport.
  • Hij/zij geeft dagelijkse leiding over de medewerkers.
  • Hij/zij voert andere taken uit die hem/haar door de sectorcoördinator en door het diensthoofd sport worden opgedragen

  Wij bieden

  De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3.

  Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: 28.949,82 euro

   

  Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van negen jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.

  Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform artikel 167 van de RPR.


  Extra legale voordelen

  • Maaltijdcheques aan 5,50 euro, waarbij je zelf 1,10 euro bijdraagt;
  • Hospitalisatieverzekering;
  • Fietsvergoeding aan 0,23 euro per km;
  • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
  • Glijdende werktijdregeling;
  • De nodige opleidingsmogelijkheden;
  • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

  Interesse?

  Bekijk de volledige vacature.

   

  We verwachten je kandidatuur uiterlijk maandag 11 september 2017, online via www.jobpunt.be.

   

  Problemen met solliciteren?  Neem dan contact op met Christophe De Coster via christophe.decoster@jobpunt.be of 016/38.10.08.

   

  Meer inlichtingen kan je opvragen bij de verantwoordelijke personeelsdienst (stad: 054/31.33.04) of mailen naar personeel@ninove.be.

 • Vac: Redder - Lebbeke - 27.08.2017

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 9280 Lebbeke deelt mee dat de hierna vermelde betrekkingen vacant zijn bij wijze van aanwerving:

  1,5 FTE Redder D1 – D3 (M/V)

   

  1 betrekking met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband.
  Het betreft in eerste instantie een vervangingsovereenkomst ter vervanging van een titularis die langdurig afwezig is wegens medische redenen.
  1 betrekking met deeltijdse prestaties in contractueel dienstverband (19/38).
  Het betreft in eerste instantie een vervangingsovereenkomst ter vervanging van een titularis die een vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking geniet.

   

  Als redder sta je in voor de veiligheid van de zwembadgebruiker en doet het zwembadreglement naleven. Je verleent toezicht bij het zwembad en indien nodig kun je op een efficiënte en verantwoorde wijze ingrijpen, waaronder het uitvoeren van reddingstaken voor alle bezoekers die gebruik maken van de gemeentelijke zwemaccommodatie. Je verwelkomt enthousiast en klantvriendelijk de bezoekers van het zwembad. Je vervult eveneens algemene onderhoudstaken aan de zwembadaccommodatie.

   

  Wat verwachten we?

  • je hebt een grondige actuele kennis van EHBO;
  • je bent vlot in de omgang, klantvriendelijk en flexibel naar werkuren toe;
  • werken op zaterdag, zondag en feestdagen is voor jou geen probleem;
  • je kan goed functioneren in stressvolle situaties en bent hierbij in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en de juiste prioriteiten te stellen;
  • je beschikt over een gezonde dosis teamspirit, maar je kan ook goed zelfstandig werken;
  • je beheerst de Nederlandse taal.

  Bijzondere aanwervingsvoorwaarden
  De kandidaten moeten

  • houder zijn van een diploma “Hoger Redder”;
  • slagen voor een beperkte vergelijkende selectieprocedure.

  Wij bieden

  • een boeiende en afwisselende functie bij een lokale overheid;
  • een contract in een barema voor een functie in de openbare sector van niveau D;
  • mogelijkheid tot validatie van functierelevante beroepservaring;
  • een aantrekkelijk verlofstelsel;
  • extra legale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer.

  Kandidaturen voor deze functie kunnen, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste brevet, naar keuze ingediend worden bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs en/of door e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be). De kandidatuur dient steeds geadresseerd te zijn aan het college van burgemeester en schepenen van en te 9280 Lebbeke, Flor
  Hofmanslaan 1.
  De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen werd vastgelegd op zondag 27 augustus 2017. De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur.
  Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

 • Vac: Jobstudent-redder - Antwerpen - 15.09.2017

  Jobstudent najaar: Redder

   

  Antwerpenaars hebben iets met water. Ze willen heerlijk relaxen en sporten in de stedelijke zwembaden. Die moeten proper en veilig zijn. Daarom zoeken de Antwerpse zwemlustigen een redder in nood. Iemand die voor hen klaarstaat wanneer zij genieten van het water.

   

  Wat doe je?

  • Je zorgt voor de veiligheid in en rond het zwembad.
  • Je bent het aanspreekpunt voor de bezoekers, de scholen en de clubs.
  • Je onderhoudt het zwembad: je poetst onder andere de zwembadrand, de douches en de kleedkamers.
  • Je controleert de instelling en de uitrusting zoals de reanimatie-apparatuur.
  • Je controleert de waterkwaliteit en meldt eventuele afwijkingen aan de verantwoordelijke.
  • Je onderhoudt je kennis als redder door bijscholingen en persoonlijke training.

  Wat verwachten we van je?

  • Je hebt een goede lichamelijke conditie.
  • Je bent altijd alert en hebt kennis van de veiligheidsvoorschriften.
  • Je bent altijd rustig en vriendelijk, ook in onverwachte situaties, zowel tegen collega's als tegen klanten.
  • Je gaat vlot om met heel verschillende mensen.
  • Je bent flexibel: je bent bereid om in verschillende zwembaden te werken.
  • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

  Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Je hebt een Hoger Reddersdiploma en een geldig recent bijscholingsattest.
  • Je bent minimum 18 jaar, ten laatste op 31 augustus 2017.
  • Je bent het school- of academiejaar 2017-2018 ingeschreven als regelmatige student en kan een inschrijvingsbewijs of kopie van je studentenkaart 2017-2018 voorleggen.
  • Je bezit een recent uittreksel van het strafregister model 2 (maximaal 3 maanden).
  • Het bestuur wil de diversiteit van het personeel aanmoedigen. Bij de stad moeten veel mensen met veel verschillende visies kunnen werken. Maar de uiterlijke tekenen van die persoonlijke overtuiging kunnen niet worden getoond bij rechtstreeks klantencontact. Dan staan neutraliteit van de dienstverlening en respect voorop. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen.

  Wat mag je van ons verwachten?

  • Je wordt tewerkgesteld met een contract voor jobstudenten.
  • Je verdient € 11,22 bruto per uur.
  • Je ontvangt naast je loon ook een fietsvergoeding of tegemoetkoming in je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Plaats van tewerkstelling
   • Je wordt tewerkgesteld bij de bedrijfseenheid Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs.
   • Je gaat aan de slag in een van de Antwerpse zwembaden.
  • Periode van tewerkstelling
   • Van 01 oktober tot en met 31 december 2017
   • Op zaterdag en zondag tussen 08 uur en 18 uur.

  Hoe solliciteren?

  Solliciteren doe je via de Talentbank en is mogelijk tot en met vrijdag 15 september 2017.

   

  Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

  Mail: jobstudent@stad.antwerpen.be

  Of contacteer
  ?Tania De Vos: 03/338.46.12
  ?Wendy Bryssinck: 03/338.24.27
  ?Laura Kas: 03/338.63.12

   

 • Vac: Jobstudent-redder - Kuurne - asap

  De gemeente Kuurne is op zoek naar jobstudenten: hoger redder voor weekend werk vanaf september.


  Voorwaarden

  • in het bezit zijn van diploma hoger redder en geldig bijscholingsattest.
  • kunnen werken onder statuut jobstudent.
  • bij voorkeur 18 jaar zijn.

  Kandidaten mogen hun cv doormailen naar sportfunctionaris@kuurne.be.

 • Vac: Zwemlesgever - Sportoase Philipssite, Leuven - asap

  Kom jij ons team versterken?


  Voor Sportoase Philipssite in Leuven,
  hebben wij een vacature voor een m/v zwemlesgever


  Je bent verantwoordelijk voor het geven van zwemlessen en/of zwangerschapszwemmen.
  De lessen vinden plaats op wekelijkse basis.

   

  Takenpakket

  • Geven van lessen: babyzwemmen, peuterzwemmen, kleuterzwemmen, zwemlessen voor volwassenen en zwangerschapszwemmen
  • Engagement voor een volledig schooljaar
  • Administratieve opvolging: zwemlijsten invullen
  • Rapportage aan de zwembadmanager
  • Opvolgen en naleven van de nodige veiligheidsprocedures

  Profiel

  • In het bezit van een diploma secundair onderwijs. Bij voorkeur specialisatie in de sport- of recreatiesector
  • Ervaring op vlak van zwemlessen
  • Sociaalvaardig
  • Polyvalent en flexibel
  • Verantwoordelijkheidszin, commercieel en creatief

  Ben je geïnteresseerd?
  Bij Sportoase kom je terecht in een aangename en dynamische werkomgeving en kan je rekenen op een goede verloning en tal van extra voordelen! Spreekt deze uitdaging je aan?
  Stuur ons vandaag nog je CV met motivatiebrief naar jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier op onze website.

 • Vac: Redder - Waregem - 28.09.2017

  De VZW Sportbeheer Waregem werft aan
  redder in vast dienstverband

   

  Jouw functie

  Als redder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de zwembadbezoekers, voor een optimale hygiënische toestand van de infrastructuur en materialen, voor het accuraat uitvoeren van de kassadienst en voor een klantvriendelijke dienst- en informatieverlening. Je staat onder de functionele leiding van de zwembadbeheerder.

   

  Aanwervingsvoorwaarden

  Je bent in het bezit van een hoger reddersdiploma. Je slaagt in de selectieproef.

   

  Jouw profiel

  Je hebt de nodige vaardigheden om een verantwoordelijke functie op te nemen. Als redder ben je flexibel, enthousiast en discreet ingesteld.

   

  Wij bieden

  een voltijdse contractuele functie in de salarisschaal A2 van de PC 329 socio-culturele sector met als extra’s: fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden en een interessante verlofregeling. Relevante ervaring kan mits attestering tot 10 jaar in rekening worden gebracht voor anciënniteiten. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 3 jaar.

   

  Interesse? Gelieve jouw kandidatuur in te dienen via het verplicht inschrijvingsformulier en samen met een kopie van het vereiste diploma te versturen gericht aan de VZW Sportbeheer Waregem, Meersstraat 5 te 8790 Waregem uiterlijk op 28 september 2017. Bekijk de informatiebundel. Alle verdere informatie kan bekomen worden bij de sportdienst op 056/60.07.44 of via katrijn@waregemsport.be.

    • Vac: Administratief bediende (DT) - VTDL, Kessel-Lo - asap

  VTDL

  Diestsesteenweg 49
  3010 Kessel-Lo

  E-mail: admin@triatlon.vlaanderen
  Website: vtdl.triathlon.be

   

  Gezocht: interim boekhouder (parttime)

   

  De Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw (VTDL) is op zoek naar een administratief bediende (parttime) om ons team te versterken van september tot november 2017. Ben jij administratief sterk, heb je kennis van boekhouden
  en ben je net als ons begeesterd door sport? Meld je aan via admin@triatlon.vlaanderen.

   

  Takenpakket

  • Je bent verantwoordelijk voor de operationele verwerking van de administratie en boekhouding
  • Beheren van alle inkomende en uitgaande financiële verrichtingen
  • Opvolgen van de schade- en verzekeringsdossiers
  • Inkomende en uitgaande facturatie van onze klanten en leveranciers
  • Algemeen mailverkeer van de federatie
  • Tussenpersoon tussen de leidinggevende, de managers en de klanten
  • Je staat in nauw contact met het extern boekhoudkantoor SBB

  Jobprofiel

  • Minimum bachelor diploma of bachelor in opleiding in een relevante richting
  • Parttime beschikbaar tussen 1/09/2017 en 10/11/2017
  • Moedertaal Nederlands
  • Basiskennis Frans
  • Ervaring met of kennis van boekhouding en analytische boekhouding is verreist
  • Ervaring met het boekhoudprogramma «Winbooks» is een pluspunt
  • Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken
  • Kennis Office
  • Sportieve ingesteldheid en affiniteit met de sportwereld is een pluspunt

  Ons aanbod

  • Deeltijdse functie (2 tot 3 dagen per week)
  • Een job in een boeiende en sportieve omgeving
  • Flexibel uurrooster
  • Loon volgens barema Sport Vlaanderen
  • Ervaring opdoen en verantwoordelijkheid nemen
  • Maaltijdcheques

 • Vac: Zwembadmanager - Sportoase, Halle - asap

  Voor Sportoase Hallebad te Halle, hebben wij een vacature voor een m/v zwembadmanager.

   

  Sportoase Hallebad te Halle biedt een uitgebreid sportief en recreatief aanbod voor groot en klein, voor jong en oud,.. kortom: voor iedereen!

   

  Jouw takenpakket

  • Organisatie, aansturing en controle van het personeel voor het zwembadgedeelte binnen het sportcentrum
  • Beheer en controle van de financiële gegevens binnen het zwembadgedeelte van het sportcentrum
  • Uitbouwen en beheren van de zwembadafdeling
  • Uitbouw van klantenkring, evalueren en bijsturen van het aanbod en de dienstverlening van het zwembadgedeelte
  • Je maakt zelf deel uit van het team en draait mee in het permanentiesysteem

  Jouw profiel

  • Hogere opleiding korte of lange type
  • In het bezit van een diploma Hoger Redder met recente bijscholing
  • Ervaring met het geven van zwemlessen
  • Open en positieve ingesteldheid
  • organisatorische en commerciële capaciteiten
  • Polyvalent, flexibel en creatief
  • Sociaalvaardig
  • Zin voor orde en netheid

  Ben je geïnteresseerd?
  Bij Sportoase kom je terecht in een aangename en dynamische werkomgeving en kan je rekenen op een goede verloning en tal van extra voordelen! Spreekt deze uitdaging je aan?
  Stuur ons vandaag nog je CV met motivatiebrief naar jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier op onze website.

 • Vac: BOV-coach - Schoten - 31.08.2017

  Bewegen op Verwijzing (BOV)
  Het BOV- project is een project vanuit de Vlaamse overheid die de burger met een verhoogd gezondheidsrisico terug wil laten bewegen. Op deze manier tracht men het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen en kansengroepen te bereiken.
  Via doorverwijzing van de huisarts stelt de BOV -coach samen met de cliënt een beweegplan op maat op. Dit kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans-of zwemuurtje in de buurt.

  Wij zoeken een BOV-coach voor de gemeente Schoten (7u/maand)

   

  Jij

  • bent afgestudeerd als
   • Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
   • Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
   • Bachelor Sport en Beweging
   • Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie
   • Regentaat kinesitherapie
  • kan mensen motiveren om te bewegen
  • Kan omgaan met maatschappelijke kwetsbare groepen
  • stelt samen een beweegplan met de patiënt op
  • begeleidt patiënten in hun veranderingsproces en stuurt zo nodig bij
  • kent het beweegaanbod in de gemeente en stuurt zo nodig bij
  • organiseert, samen met de stuurgroep, extra beweegactiviteiten
  • neemt actief deel aan de stuurgroep die zich bezighoudt met dit project
  • koppelt regelmatig de stand van zaken terug naar de huisarts
  • registreert a.d.h. van een digitaal registratiesysteem de coaching uren
  • hebt een laptop en ID-lezer ter beschikking

  Wij

  • bieden jou een driedaagse opleiding vanuit de Vlaamse overheid
  • ondersteunen jou vanuit een multidisciplinair stuurgroep die bestaat uit de lokale besturen, huisartsen,…
  • geven jou de mogelijkheid jouw uren flexibel in te plannen
  • stellen een ruimte ter beschikking waar de BOV coaching kan door gaan
  • bieden jou een bijdrage, conform de richtlijnen vanwege de Vlaamse overheid, van 60 euro per uur aan coaching. De vergoeding wordt berekend per begonnen kwartier.

  Zijn dit jouw kwaliteiten

  • motivator in gedragsverandering
  • communicatief
  • creatief

  Stuur dan snel jouw CV en motivatiebrief vóór 31/08/2017 naar schilde@selamberes.be.

   

  Meer informatie?
  Alle informatie over de rol van een BOV-coach kan je vinden op www.bewegenopverwijzing.be.
  Heeft u nog specifieke vragen, neem dan zeker contact op met

  Veerle Van der Velde

  SEL Amberes zorgregio Schilde

  0473/69.00.34

  schilde@selamberes.be

   

 • Vac: BOV-coach - Zoersel - 31.08.2017

  Bewegen op Verwijzing (BOV)
  Het BOV- project is een project vanuit de Vlaamse overheid die de burger met een verhoogd gezondheidsrisico terug wil laten bewegen. Op deze manier tracht men het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen en kansengroepen te bereiken.
  Via doorverwijzing van de huisarts stelt de BOV -coach samen met de cliënt een beweegplan op maat op. Dit kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans-of zwemuurtje in de buurt.

  Wij zoeken een BOV-coach voor de gemeente Zoersel (7u/maand)

   

  Jij

  • bent afgestudeerd als
   • Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
   • Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
   • Bachelor Sport en Beweging
   • Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie
   • Regentaat kinesitherapie
  • kan mensen motiveren om te bewegen
  • Kan omgaan met maatschappelijke kwetsbare groepen
  • stelt samen een beweegplan met de patiënt op
  • begeleidt patiënten in hun veranderingsproces en stuurt zo nodig bij
  • kent het beweegaanbod in de gemeente en stuurt zo nodig bij
  • organiseert, samen met de stuurgroep, extra beweegactiviteiten
  • neemt actief deel aan de stuurgroep die zich bezighoudt met dit project
  • koppelt regelmatig de stand van zaken terug naar de huisarts
  • registreert a.d.h. van een digitaal registratiesysteem de coaching uren
  • hebt een laptop en ID-lezer ter beschikking

  wij

  • bieden jou een driedaagse opleiding aan vanuit de Vlaamse overheid.
  • ondersteunen jou vanuit een multidisciplinair stuurgroep die bestaat uit de lokale besturen, huisartsen,…
  • geven jou de mogelijkheid jouw uren flexibel in te plannen.
  • stellen een ruimte ter beschikking waar de BOV coaching kunnen plaatsvinden.
  • bieden jou een bijdrage, conform de richtlijnen vanwege de Vlaamse overheid, van 60 euro per uur aan coaching. De vergoeding wordt berekend per begonnen kwartier

  Zijn jouw kwaliteiten

  • een motivator in gedragsverandering
  • communicatief
  • creatief

  Stuur dan snel jouw CV en motivatiebrief vóór 31/08/2017 naar schilde@selamberes.be.

   

  Meer informatie?
  Alle informatie over de rol van een BOV-coach kan je vinden op www.bewegenopverwijzing.be.
  Heeft u nog specifieke vragen, neem dan zeker contact op met

  Veerle Van der Velde

  SEL Amberes zorgregio Schilde

  0473/69.00.34

  schilde@selamberes.be

   

 • Vac: Redder - Antwerpen - 01.09.2017

  De stad Antwerpen is op zoek naar redders met een hoger reddersbrevet.

   

  Bekijke de volledige vacature.
  De selectie vindt doorlopend plaats. Hoe vroeger je solliciteert, hoe sneller je kan deelnemen aan een selectie. Solliciteren kan tot en met 1 september 2017.

 • Vac: Redder - Sportoase, Halle - asap

  Voor Sportoase Hallebad te Halle, hebben wij een vacature voor een m/v hoger redder

  Sportoase Hallebad biedt een uitgebreid aanbod voor iedereen! Zwembadencomplex met een sportbad, instructiebad, spectaculaire glijbaan, uitgebreide wellness, groepslessen, fitness, ...

   

  Jouw takenpakket

  •  Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en personeel in het zwembadgedeelte 
  • Naleven en opvolgen van veiligheidsprocedures en poetsschema’s, met het oog op hygiëne en optimale veiligheid 
  • Verzorgen van animatie bij extra activiteiten 
  • Rapportering aan de zwembadmanager
  •  …

  Jouw profiel

  • In het bezit van een diploma Hoger Redder met recente bijscholing
  • Open en positieve ingesteldheid
  • Zin voor orde en netheid 
  • Polyvalent en flexibel 
  • Verantwoordelijkheidszin, creatief en sociaalvaardig

  Ben je geïnteresseerd?

  Bij Sportoase kom je terecht in een aangename en dynamische werkomgeving en kan je rekenen op een goede verloning en tal van extra voordelen! Spreekt deze uitdaging je aan? Stuur ons vandaag nog je CV met motivatiebrief naar jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier op onze website.

  Wens je spontaan te solliciteren? Klik hier

 • Vac: Poetsverantwoordelijke - S&R Rozebroeken, Gent - asap

  Poetsverantwoordelijke gezocht 

  Hou jij van sociaal contact en kan je goed overweg met verantwoordelijkheid? Hecht je veel belang aan orde en netheid? Dan ben jij de collega die we zoeken!

   

  Wie zijn wij?

  S&R Rozebroeken opende in 2012 de deuren en maakt deel uit van S&R Group dat nog vijf andere zwembaden uitbaat in België. Wij zijn een modern subtropisch zwemparadijs dat bestaat uit verschillende baden voor jong en oud, zowel binnen als buiten. Wij organiseren ook een heleboel leuke evenementen zoals discozwemmen, paasbrunch, (internationale) kampioenschappen en zoveel meer.

   

  Wie ben jij?

  Hygiëne is zeer belangrijk binnen zwembaden, hierin is het poetsteam essentieel. Om het team als poetsverantwoordelijke te versterken is het belangrijk dat je beschikt over nodige praktijkervaring en alle bijhorende kennis en competenties zoals organisatorisch vermogen. Bovendien kan je op eigen kracht in ons centrum geraken en dit op variabele uren. Je bent een echte teamplayer, maar tegelijk schrikken verantwoordelijkheid, leidinggeven en zelfstandig werken jou niet af. Verder zie je snel waar er iets gedaan moet worden en kan je kalm optreden in stressvolle situaties. Tenslotte kan je respectvol en vriendelijk omgaan met bezoekers.

   

  Wat ga je doen?

  Als poetsverantwoordelijke geef je de operationele leiding aan het poetsteam. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de interne organisatie van het poetsteam en zodoende voor de schoonmaak en onderhoud van het volledige centrum. Verder werk je nauw samen met onze technische partners waarbij je de technische defecten meldt en je de herstellingen hiervan zorgvuldig opvolgt. Je wordt in je taken ondersteund door de verantwoordelijke en de rest van het team.

   

  Wat bieden wij?

  Je komt terecht in een dynamisch en sportief team waar collegialiteit centraal staat. Er heerst een warme werksfeer en ook de omgeving is aangenaam om in te vertoeven. Door het ruime takenpakket en de vele evenementen wordt de job gekenmerkt door variatie. Je werkt gemiddeld 38u/week. Je hebt een uitgebreid loonpakket aangevuld na een korte periode met tal van extralegale voordelen zoals pensioensparen, eindejaarspremie (volledig maandloon), dubbel vakantiegeld, vergoeding woon-werkverkeer, uitgebreide hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques en een bonus voor weekendwerk.

   

  Meer info of interesse?

  Wil je meer info over S&R Rozebroeken? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.sr-rozebroeken.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/srrozebroeken.

  Heb je nog vragen over deze vacature of wil je solliciteren? Aarzel niet om een mailtje te sturen naar eveline.balliu@sr-rozebroeken.be en vergeet niet je CV bij te voegen. Wij laten je dan zo snel mogelijk iets weten!

 • Vac: Hoofdredder/preventieadviseur - S&R Rozebroeken, Gent - asap

  Hoofdredder/preventieadviseur gezocht

  Hou jij van sociaal contact en kan je goed overweg met verantwoordelijkheid? Beschik je bovendien over een attest preventieadviseur niveau 3 of ben je gemotiveerd om dit te behalen? Dan ben jij de collega die we zoeken!

   

  Wie zijn wij?

  S&R Rozebroeken opende in 2012 de deuren en maakt deel uit van S&R Group dat nog vijf andere zwembaden uitbaat in België. Wij zijn een modern subtropisch zwemparadijs dat bestaat uit verschillende baden voor jong en oud, zowel binnen als buiten. Wij organiseren ook een heleboel leuke evenementen

  zoals discozwemmen, paasbrunch, (internationale) kampioenschappen en zoveel meer.

   

  Wie ben jij?

  Het zwembad kan natuurlijk enkel draaien door het werk van onze redders. Om dit team als hoofdredder/preventieadviseur te versterken is het belangrijk dat je beschikt over een Hoger Reddersbrevet, een Attest Preventieadviseur Niveau Drie en alle bijhorende kennis en competenties zoals organisatorisch vermogen. Bovendien kan je op eigen kracht in ons centrum geraken en dit op variabele uren. Je bent een echte teamplayer, maar tegelijk schrikken verantwoordelijkheid, leidinggeven en zelfstandig werken jou niet af. Verder is het belangrijk dat je alert en geconcentreerd kan blijven en kalm kan optreden in stressvolle situaties. Tenslotte kan je respectvol en vriendelijk omgaan met bezoekers.

   

  Wat ga je doen?

  Als hoofdredder geef je de operationele leiding aan alle redders. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de interne organisatie en het onderhoud van het zwembad. Verder bepaal je als preventieadviseur niveau 3 mee het preventie- en veiligheidsbeleid voor het volledige centrum. Als laatste onderdeel van je takenpakket sta je zelf ook aan het bad en voer je de taken uit van redder. Je wordt in je taken ondersteund door de verantwoordelijke en de rest van het team.

   

  Wat bieden wij?

  Je komt terecht in een dynamisch en sportief team waar collegialiteit centraal staat. Er heerst een warme werksfeer en ook de omgeving is aangenaam om in te vertoeven. Door het ruime takenpakket en de vele evenementen wordt de job gekenmerkt door variatie. Bovendien werk je in een rotatiesysteem, wat zorgt voor nog meer afwisseling en een verbeterde concentratie. Je werkt gemiddeld 38u/week. Je hebt een uitgebreid loonpakket aangevuld na een korte periode met tal van extralegale voordelen zoals pensioensparen, eindejaarspremie (volledig maandloon), dubbel vakantiegeld, vergoeding woon-werkverkeer, uitgebreide hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques en een bonus voor weekendwerk.

   

  Meer info of interesse?

  Wil je meer info over S&R Rozebroeken?

  Neem dan zeker een kijkje op onze website www.sr-rozebroeken.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/srrozebroeken.

  Heb je nog vragen over deze vacature? Aarzel niet om een mailtje te sturen naar eveline.balliu@sr-rozebroeken.be.

  Wil je solliciteren voor deze functie? Stuur dan een mailtje naar eveline.balliu@sr-rozebroeken.be en vergeet niet je CV bij te voegen. Wij laten je dan zo snel mogelijk iets weten!

 • Vac: Fitnessmanager - Leuven - asap

  Als fitnessmanager (m/v) sta je in voor de leiding en organisatie van de fitnessafdeling binnen het sportcentrum en werk je in nauw overleg met de centrummanager. Je rapporteert periodiek aan de centrummanager en maakt deel uit van het managementteam.

  Bij Sportoase kom je terecht in een aangename en dynamische werkomgeving en kan je rekenen op een goede verloning en tal van extra voordelen!

   

  Takenpakket

  • Organisatie, aansturing en controle van het personeel voor het fitnessgedeelte
  • Beheer en controle van de financiële gegevens binnen het fitnessgedeelte
  • Uitbouwen en beheren van de eigen afdeling
  • Uitbouw klantenkring, evalueren en bijsturen van het aanbod en de dienstverlening van het fitnessgedeelte ( inclusief groepslessen ) met het oog op een maximale omzet en klantentevredenheid
  • Alle andere werkzaamheden die kaderen binnen de doelstellingen van het lokale sportcentrum of van de Groep Sportoase nv

  Profiel

  • Een hogere opleiding korte type, bij voorkeur LO of Kinesitherapie
  • Uitstekend people manager
  • Ervaring op vlak van fitnessbegeleiding en groepslessen
  • Organisatorische & commerciële capaciteiten
  • Open en positieve ingesteldheid ten overstaan van klanten en medewerkers – sociaalvaardig
  • Klant- en resultaatgericht
  • Teamspeler met verantwoordelijkheidszin
  • Polyvalent en flexibel in de uitvoering van de taken
  • Goede kennis van MS-office en vlot in het gebruik van allerlei informaticatoepassingen
  • Zin voor orde, hygiëne & netheid

  Reageer met een motivatiebrief en CV gericht aan Gijs Vleugels via solliciteren@sportoase.be. Meer informatie over Sportoase Philipssite vind je op www.sportoase.be.

 • Vac: Hoger redder - Plopsaqua, De Panne - asap

  Functie

  Als redder garandeer je de veiligheid van alle bezoekers en ben je verantwoordelijk voor de hygiëne, netheid en vlot verloop in het Waterpark. Je bent in het bezit van een Hoger Reddersbrevet afgeleverd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap BLOSO-V.T.S./WOBRA (IKWW) en je kan een afschrift van een geldig bijscholingsattest ‘Redder’ voorleggen. Als Redder heb je uiteraard kennis van waterkwaliteitsmetingen en de geldende hygiënevoorschriften in het zwembad.

   

  Profiel

  • Je bent vlot in de omgang.
  • klantvriendelijk en flexibel naar werkuren toe.
  • Je kan goed functioneren in stressvolle situaties en bent hierbij in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en de juiste prioriteiten te stellen.
  • Werken op zaterdag, zondag en feestdagen is voor jou geen probleem.
  • Een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels is vereist.

  Aanbod voor deze functie

  • een zeer afwisselende job in een groeibedrijf met informele, open werksfeer tussen gemotiveerde collega’s.
  • We voorzien een jaarcontract op voltijdse basis, een competitief salaris met extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, …).
  • Daarnaast krijg je een teamkaart die je gratis toegang verschaft tot onze en andere pretparken, korting op de merchandisingproducten,

  Studenten die het nodige Reddersbrevet en bijscholingsattest kunnen voorleggen kunnen ook tijdens schoolvakanties en weekends aan de slag in Plopsaqua.

   

  Interesse ?

  Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV naar Plopsaland, t.a.v. de personeelsdienst, De Pannelaan 68, 8660 De Panne. Of mail naar team@plopsa.be.

  Ontdek meer over de parken op www.plopsa.be

 • Vac: Lesgever & redder - S&R Lier - asap

  S&R De Waterperels in Lier zoekt een lesgever & redder
  Vaste Job

   

  Functieomschrijving
  Als lesgever sta je in voor het geven van zwemlessen aan kinderen, babyzwemmen, peuterzwemmen, kleuterzwemmen en aquafitness (hydrobic).

  • Als redder in combinatie met lesgever sta je naast de lesuren als redder aan het bad en waak je over de veiligheid van de zwembadbezoeker.
  • Je vervult ook taken op het vlak van algemene hygiëne en je staat in voor beperkt technisch onderhoud van de zwembadaccommodatie

  Profiel

  • Als lesgever heb je ervaring met het lesgeven aan kinderen en aquasport.
  • Als redder beschikt je over een hoger reddersbrevet van Bloso, Vlaamse Trainersschool (VTS) of een gelijkwaardig getuigschrift en je bent bereid om de verplichte bijscholing te volgen voor de aanvang van je tewerkstelling.
  • Je hebt kennis van EHBO en reanimatietechnieken.
  • Je bent klantvriendelijk en je houdt van kwaliteit en perfectie.
  • Je zoekt een baan met inhoud en wil flexibel werken binnen een enthousiast team.

  Jobgerelateerde competenties

  • Een fysiek voorbereidingsprogramma voor een sporter of een team uitwerken en toepassen (oefeningen, duur, frequentie, opeenvolging, ...)
  • De sessie afstemmen op het niveau van de doelgroep Het materiaal of de uitrusting klaarmaken
  • Het publiek informeren over het beoefenen van de sportdiscipline en de organisatie van de sessies
  • Het educatief of recreatief sportproject uitwerken volgens de visie van de organisatie
  • Oefeningen aan de beoefenaars voorstellen en hen technisch bijstaan
  • Sporters of teams begeleiden tijdens een competitie Individuele of collectieve verbeteringen bepalen
  • Het beginniveau van de beoefenaar vaststellen De sportieve doelstellingen bepalen
  • Sportmateriaal en -uitrusting nakijken
  • Sportdiscipline: Zwemmen

  Persoonsgebonden competenties

  • Ik kan een resultaat behalen
  • Ik leg gemakkelijk contact
  • Ik respecteer regels en afspraken
  • Ik kan goed samenwerken in een team
  • Ik kan goed zelfstandig werken
  • Ik heb een grote leercapaciteit
  • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)

  Vereiste studies
  Geen specifieke studievereisten

   

  Attesten

  • Hoger reddersbrevet (publiek zwembad of zwemgelegenheid in open water)

  Talenkennis

  • Nederlands (goed)

  Werkervaring
  Minstens 2 jaar ervaring

   

  Contract

  • Vaste Job
  • Contract van onbepaalde duur
  • Deeltijds - 30 uren per week, te presteren in 6 dagen

  Aanbod

  • een boeiende en afwisselende baan in een modern sport- en recreatiebad
  • een dynamische omgeving

  Plaats tewerkstelling
  S & R De Waterperels
  Kazernedreef 100 2500 LIER

   

  Waar en hoe solliciteren?
  Per brief
  Via e-mail: twin.vanleeuwen@sr-dewaterperels.be

 • Vac: Hoger redder - Sportoase Hallebad - asap

  Kom jij ons team versterken?
  Voor Sportoase Hallebad te Halle, hebben wij een vacature voor een m/v hoger redder.


  Sportoase Hallebad biedt een uitgebreid aanbod voor iedereen!
  Zwembadencomplex met een sportbad, instructiebad, spectaculaire glijbaan, uitgebreide wellness, groepslessen, fitness, ...

   

  Jouw takenpakket

  • Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en personeel in het zwembadgedeelte
  • Naleven en opvolgen van veiligheidsprocedures en poetsschema’s, met het oog op hygiëne en optimale veiligheid
  • Verzorgen van animatie bij extra activiteiten
  • Rapportering aan de zwembadmanager

  Jouw profiel

  • In het bezit van een diploma Hoger Redder met recente bijscholing
  • Open en positieve ingesteldheid
  • Zin voor orde en netheid
  • Polyvalent en flexibel
  • Verantwoordelijkheidszin, creatief en sociaalvaardig

  Ben je geïnteresseerd?
  Bij Sportoase kom je terecht in een aangename en dynamische werkomgeving en kan je rekenen op een goede verloning en tal van extra voordelen!

   

  Spreekt deze uitdaging je aan?
  Stuur ons vandaag nog je CV met motivatiebrief naar jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier op onze website.

 • Vac: Redder - Brakel - asap

  Doel van de functie

  Meewerken aan de uitbouw en optimale werking van het zwembad. Verantwoordelijk voor de veiligheid van de zwembadgebruikers.

   

  functie-inhoud 

   

  Bijzondere rekruteringsvoorwaarden

  • in het bezit te zijn van het brevet van redder

  Functieprofiel

  Kennisvereisten

  • Basiskennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (gemeentedecreet, wetgeving openbaarheid van bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …)
  • Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
  • Grondige kennis van de software van de afdeling
  • Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel

  Competentievereisten

  Kerncompetenties

  • Klantgerichtheid
  • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben

  Type- en niveaugerelateerde competenties (expertfunctie)

   • Luisteren en empathie tonen
   • Creatief denken
   • Objectieven stellen
   • Besluitvaardigheid
   • Initiatief nemen

   Vaardigheden

   • Correcte en systematische aanpak
   • Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
   • Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie
   • Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen

   Interesse?

   U kan uw kandidatuur per e-mail overmaken aan het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9660 Brakel via tamara.verspeeten@brakel.be.

  • ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

   Doorsturen

   Gegevens verzender